FIS – System do obsługi magazynu i sprzedaży

Kod produktu: FIS

Opis:

Generuj JPK VAT 3.0 z najnowszą wersją systemu FIS !

Miło nam poinformować, że nasz flagowy system sprzedażowy, w najnowszej odsłonie został wyposażony w możliwość generowania JPK VAT 3.0!

Najnowsza wersja systemu FIS -> Moduł Sprzedaż – generowanie JPK VAT -> do pliku JPK 3.0. Plik może być zapisany w dwóch formatach : CSV lub XML.

Kompleksowa obsługa magazynu i sprzedaży

Program FIS wspiera różnorodne procesy biznesowe, które odpowiadają za zarządzanie gospodarką magazynową w sklepach, hurtowniach, punktach handlowych i magazynach. System do obsługi magazynu i sprzedaży cechuje się łatwością obsługi oraz wyposażony został w szereg rozbudowanych opcji konfiguracyjnych. Użytkownik może więc cieszyć się intuicyjną i łatwą obsługą oraz dopasować możliwości aplikacji do potrzeb odbiorców. Wiele platform systemu pozwala na swobodną pracę w najpopularniejszych środowiskach, takich jak Linux i Windows.

system do obsługi magazynu i sprzedaży
systemy sprzedaży FIS

FIS-FULL Detal (obsługa urządzeń zewnętrznych) CENA 850 ,- NETTO 

System do obsługi magazynu i sprzedaży: moduły

TOWARY – moduł umożliwia przechowywanie dowolnej ilości założonych kartotek. Użytkownik może dodawać towary, modyfikować je, jak i sortować według wybranych pul oraz uprzednio zdefiniowanych grup. Ponadto użytkownik może importować towary z określonego pliku. Moduł dobrze współpracuje z aplikacją FIS-POS, kasami fiskalnymi, wagami elektronicznymi i kolektorami danych. Dzięki ruchom na konkretnych towarach użytkownik może też śledzić historię przyjęć i wydań z magazynu.

KONTRAHENCI – moduł odpowiada za obsługę funkcjonalnej bazy kontrahentów. Dostarcza szereg narzędzi potrzebnych do zarządzania kontaktami z klientami. Korzystając z modułu użytkownik może gromadzić nie tylko duże ilości szczegółowych danych dotyczących danych teleadresowych, ale też i struktury kontrahentów wraz z podziałem na oddziały i osoby kontaktowe.

MAGAZYN – moduł pozwala na prowadzenie kompletnej gospodarki magazynowej, w tym przede wszystkim na prowadzenie stanu magazynu, jak i jego kontrolowanie. Użytkownik może też korzystać z podglądu kosztów magazynowych dla każdego towaru. Moduł wyposażony został również w możliwość generowania raportów stanów magazynowych.

ZAKUP – moduł dedykowany do prowadzenia ewidencji faktur zakupu, ich korekt i faktur RR. Za pomocą modułu użytkownik może łączyć dokumenty magazynowe w dokumenty zakupowe, przez co kontrola wymiany towarów z klientami przebiega w łatwy i przyjemny sposób. Moduł dodatkowo pozwala na generowanie dokumentów zakupowych od razu tworząc dokumenty magazynowe. Firma zyskuje więc dokładne rozliczenie magazynu dzięki większej spójności między zakupem a magazynem.

SPRZEDAŻ – moduł umożliwia prowadzenie szeroko zakrojonych działań w ramach obsługi sprzedaży w firmach o charakterze handlowym i usługowym. Korzystanie z modułu to przede wszystkim zautomatyzowanie procesów, w tym: obsługi sprzedaży, zamówień, płatności i rozliczeń z kontrahentami. Moduł ponadto współpracuje z urządzeniami fiskalnymi, czytnikami kodów, kolektorami danych i pozostałymi urządzeniami zewnętrznymi. Dodatkowo użytkownik może korzystać z pełnej wymiany danych i automatycznej współpracy z innymi modułami FIS, takimi jak ZAKUP, czy FINANSE.

ROZRACHUNKI – moduł wyposażony został w funkcjonalne mechanizmy, które wspomagają zarzadzanie rozrachunkami. W ten sposób kontrola należności od odbiorców, czy zobowiązań wobec dostawców staje się zdecydowanie łatwiejsza. Ponadto mechanizmy pokazują wszystkie dokumenty mające wpływ na wielkość należności i zobowiązań oraz operacje rozliczania.

FINANSE – moduł dedykowany jest do prowadzenia kompleksowej księgowości w firmie. Aplikacja rejestruje i księguje dokumenty, pozwalając przy tym na analizowanie stanów, obrotów i sald dzięki emisji stosownych zestawień. Zestawienia odnoszące się do rozrachunków umożliwiają śledzenie ich aktualnego stanu, jak i pozwalają na uzyskanie informacji o należnościach przeterminowanych i wysokości automatycznie naliczonych odsetek.

SEKRETARIAT – moduł przeznaczony jest do prowadzenia rejestracji i obsługi korespondencji przychodzącej i wychodzącej z przedsiębiorstwa. W ten sposób moduł skutecznie zastępuje książkę korespondencyjną. Oprócz tego moduł pozwala na lepsze sterowanie obiegiem dokumentów zewnętrznych i wewnętrznych, w tym nie tylko pomiędzy wydziałami, ale też i konkretnymi pracownikami. Umożliwia też archiwizację wraz z sortowaniem według ustalonej klasyfikacji.

FIS-SHOP – moduł pozwala na export produktów, zdjęć i cenników wraz z automatycznym importem zamówień ze sklepów internetowych. Wprowadzone uprzednio produkty do systemu FIS automatycznie wysyłane są do sklepu razem ze zdjęciami. Zamówienia importują się do systemu FIS wraz z nowym klientem i rezerwacjami. Moduł aktualnie zintegrowany jest ze sklepami CLICKSHOP oraz PRESTASHOP.


Do pobrania

System do obsługi magazynu i sprzedaży Flashcom FIS – instrukcja obsługi