Projekty UE

„Stworzenie zintegrowanego interaktywnego systemu komunikacji dla przestrzeni publicznej”

Cel projektu: Celem projektu jest stworzenie zintegrowanego interaktywnego systemu komunikacji dla przestrzeni publicznej.

Beneficjent:Sigma S.A.

Partner Projektu: Netrix IT sp. z o.o

Działanie 1.2 „Badania celowe”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 669 066,61

Zobacz szczegóły

www.mapadotacji.gov.pl