WDROŻENIE PLANU ROZWOJU EKSPORTU

gospodarka
DOTACJE NA INNOWACJE. INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

WDROŻENIE PLANY ROZWOJU EKSPORTU
W RAMACH DZIAŁANIA 6.1 PASZPORT DO EKSPORTU
POLSKA GOSPODARKA NA RYNKU MIĘDZYNARODOWYM
PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007-2013

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI FIRMY DA SP. Z O.O.
POPRZEZ WDROŻENIE PLANU ROZWOJU EKPORTU

UMOWA O DOFINANSOWANIE: UDA-POIG.06.01.00-011/13-00
WARTOŚĆ PROJEKTU: 422 160,99 PLN
OKRES REALIZACJI: 01.02.2014-30.06.2015

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013