nxTouch – System do obsługi multimedialnych terminali informacyjnych

Kod produktu:

Opis:

nxTouch – System do obsługi multimedialnych terminali informacyjnych to innowacyjny system dedykowany zarówno podmiotom prywatnym (centra handlowe, biura podróży, biura informacji turystycznej, restauracje, hotele, przychodnie prywatne, banki),  jak i instytucjom publicznych (dworce, lotniska, muzea, teatry, kina, biblioteki, punkty miejskiej informacji, szpitale, przychodnie, szkoły i uczelnie, urzędy, punkty wywoływania zdjęć) do realizacji szeroko rozumianej funkcji informacyjnej oraz reklamowej. Oprogramowanie zarządzająco- sterujące służy do zdalnego zarządzania częścią obsługową oraz reklamowo- informacyjną urządzeń z grupy samoobsługowych urządzeń elektronicznych tzw. info- kiosków (z ang. intelligent kiosk), totemów multimedialnych, digitali reklamowych oraz interaktywnych stołów. 

Oprogramowanie zaimplementowane w urządzeniu umożliwia przekazywanie profilowanych informacji osobom znajdującym się w określonej lokalizacji, w tym zarządzanie przekazywanymi treściami jako narzędzie marketingowo- sprzedażowe.  Nowatorski system nxTouch składa się z dwóch części, pierwsza to aplikacja webowa do obsługi administracyjno – technicznej oraz przechowywania danych na temat wyświetlanych informacji na urządzeniach. Druga część to aplikacja mobilna, umożliwiająca wyświetlanie na urządzeniu interaktywnym informacji odebranych z systemu internetowego.

nxTouch posiada szereg funkcjonalnych rozwiązań, z których kluczowe to:

 • możliwość zdalnego zarządzania urządzeniem multimedialnym, jak również siecią urządzeń poprzez moduł administrator,
 • zarządzanie reklamami poprzez możliwość tworzenia grup urządzeń, dodawanie harmonogramów do grup, tworzenie scenariuszy reklam, tworzenie harmonogramów scenariuszy,
 • możliwość pobierania oraz bezstratnego wyświetlana obrazów czy reklam w sposób ciągły,
 • interakcja z użytkownikiem za pomocą dotykowego menu zaimplementowanego w urządzeniach,
 • możliwość korzystania z interaktywnej mapy do obsługi punktów POI „punkty użyteczności publicznej” znajdujących się z okolicy urządzenia,
 • HotSpot,
 • możliwość wysyłania wiadomości e-mail bezpośrednio z poziomu aplikacji,
 • możliwość przekazywanie komunikatów drogowych, poprzez integrację z portalem pogodowym.
 • funkcja RSO- Regionalny System Ostrzegania,
 • możliwość wykonania pocztówki z własnym zdjęciem,
 • możliwość gromadzenia statystyk i monitorowania pracy urządzenia – moduł rejestrujący aktywności użytkowników,
 • możliwość zarządzania widgetami. 

Nowoczesna technologia interaktywna posiada obecnie zastosowanie w niemalże każdej branży oraz działalności.  Urządzenia interaktywne mogą posłużyć do świadczenia usług informacyjnych, sprzedażowych oraz reklamowych.