Przeglądy techniczne urządzeń fiskalnych

Przeglądy
Przeglądy wykonywanwe są co dwa lata od daty fiskalizacji i są obowiązkowe (wym. Min. Finansów). Przegląd może być także wykonywany na życzenie podatnika co rok, jeżeli kasa umieszczona jest w punkcie o dużym natężeniu ruchu w celu sprawdzenia poprawności działania urządzenia. Za dotrzymanie terminu przeglądu odpowiada podatnik. Serwis może wcześniej informować o zbliżającym się przeglądzie. Nowsze urządzenia są zaprogramowane do wcześniejszego informowania o upływającym terminie.
Niedotrzymanie terminu obowiązkowego przeglądu może skończyć się karą przyznaną przez U.S., zabraniem ulgi za kasę/drukarkę.